ระบบลงทะเบียนตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

ATK Registration
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่